MÁY MÀI TIẾN ĐẠT 2HP CỐT NGẮN (M-02N Nhanh tua 2800v/p)

MÁY MÀI TIẾN ĐẠT 2HP CỐT NGẮN (M-02N Nhanh tua 2800v/p)